Yêu cầu hệ thống Matomo

Yêu cầu cài đặt :

Để chạy Matomo (Piwik) máy chủ của bạn cần một vài điều:

 • Webserver such as Apache, Nginx, IIS, etc.
 • PHP version 5.5.9 hoặc cao hơn
 • MySQL version 5.5 hoặc cao hơn, or MariaDB
 • (enabled by default) PHP extension pdo and pdo_mysql, or the mysqli extension.

Đề xuất cài đặt :

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bản phát hành PHP 7.x mới nhất vì nó hiệu quả hơn về bộ nhớ và nhanh hơn các phiên bản PHP trước.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng MySQL 5.7+ hoặc MariaDB cho cơ sở dữ liệu của bạn.
Để tận dụng tối đa Matomo, bạn cũng cần thêm một số tiện ích mở rộng PHP như tiện ích mở rộng PHP GD được sử dụng để tạo biểu đồ thu nhỏ (biểu đồ nhỏ), biểu đồ trong thống kê Báo cáo email, cũng như biểu đồ trong Ứng dụng di động Matomo. Danh sách các phần mở rộng PHP bạn nên cài đặt là:

$ sudo apt-get install php7.0 php7.0-curl php7.0-gd php7.0-cli mysql-server php7.0-mysql php-xml php7.0-mbstring 

Yêu cầu người dùng MySQL

Khi cài đặt Matomo, bạn sẽ cần chỉ định tên người dùng và mật khẩu MySQL. Người dùng MySQL phải có quyền tạo và thay đổi các bảng trong cơ sở dữ liệu.

NGƯỜI DÙNG MySQL phải có quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, INDEX, DROP, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, FILE.

Lưu ý : Matomo không làm việc với MySQL load balancer như ProxyQuery trừ khi bạn có thể đảm bảo rằng tất cả các truy vấn trong một kết nối đã thiết lập luôn được gửi đến cùng một máy chủ cơ sở dữ liệu.

Máy chủ được đề xuất (CPU, RAM, Disk)

Để biết có bao nhiêu CPU và bao nhiêu RAM và dung lượng đĩa để sử dụng, yếu tố quan trọng nhất là có bao nhiêu yêu cầu (Requests) bạn sẽ theo dõi mỗi tháng trên Matomo. Các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch dung lượng máy chủ bao gồm số lượng trang web được tạo và số lượng phân khúc người dùng cần được xử lý.

Theo nguyên tắc chung, khi theo dõi hơn 1 triệu hành động của người dùng mỗi tháng, chúng tôi khuyên bạn nên có ít nhất hai máy chủ, một cho cơ sở dữ liệu và một để xử lý tất cả các yêu cầu HTTPS (Theo dõi, API) và xử lý Báo cáo.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các khuyến nghị chung sẽ sử dụng. Mặc dù chúng sẽ hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể cần điều chỉnh các loại phiên bản cho phù hợp với khối lượng công việc xử lý của mình.

Theo dõi 100.000 lượt xem trang mỗi tháng hoặc ít hơn :

 • Một máy chủ đủ để lưu trữ cả cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng
 • Cấu hình tối thiểu của máy chủ ứng dụng: 2 CPU, RAM 2 GB, ổ SSD 50 GB.

Theo dõi 1.000.000 lượt xem trang mỗi tháng hoặc ít hơn :

 • Một máy chủ đủ để lưu trữ cả cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng
 • Cấu hình tối thiểu của máy chủ ứng dụng: 4 CPU, RAM 8 GB, ổ SSD 250 GB.

Theo dõi 10.000.000 lượt xem trang mỗi tháng hoặc ít hơn :

 • Hai máy chủ được đề nghị
  • 1 x Máy chủ ứng dụng, ít nhất 8 CPU, RAM 16 GB, ổ SSD 100 GB
   • 2 x máy chủ ứng dụng, ít nhất 4 CPU, RAM 4 GB, ổ SSD 100 GB
  • 1 x Máy chủ cơ sở dữ liệu, ít nhất 8 CPU, RAM 16 GB, đĩa SSD 400 GB.

Theo dõi 100.000.000 lượt xem trang mỗi tháng hoặc ít hơn :

 • Ba máy chủ được đề nghị
  • 3 x App servers (or only 2x), with each: 16 CPUs, 16+ GB RAM, 100GB SSD disk.
  • 1 x Database server, at least 16 CPUs, 32 GB RAM, 1 TB SSD disk
   • or 2 x DB servers in replication
  • 1 x Load balancer recommended
  • 1 x CDN recommended

Xem thêm : https://matomo.org/docs/requirements/

Similar Articles

Comments

Instagram

Most Popular

Làm thế nào tăng tốc độ chủ đề Astra WordPress ?

Cân nhắc sử dụng chủ đề Astra cho trang web WordPress của bạn?  Astra là một trong những chủ đề WordPress...

10 chủ đề WordPress miễn phí nhẹ nhất năm 2019 (Đã thử nghiệm)

Là nền tảng của trang web của bạn, chủ đề của bạn sẽ luôn đóng một vai trò lớn trong việc trang...

Yoast Local SEO for WordPress Plugin Premium v12.9

Download Ngừng mất khách hàng cho các doanh nghiệp khác trong khu vực...