Tổng hợp danh sách lưu trữ miễn phí hơn 100 GB + liên tục cập nhật.

Tổng hợp danh sách lưu trữ miễn phí hơn 100 GB + liên tục cập nhật.

Sign up at Yunpan.360.cn to get 360GB of free storage. (can be extended up to 36TB by downloading the PC and Android/iOS clients)

Sign up at Ozibox.com to get 100GB of free storage.

Sign up at SurDoc.com to get 100GB of free storage.

Sign up at Shared.com to get 100GB of free storage.

Sign up at Adrive.com to get 50GB of free storage

Sign up at Mega.co.nz to get 50GB of free storage.

Sign up at Hubic.com to get 25GB of free storage.

Sign up at Firedrive.com to get 20GB of free storage.

Sign up at Onedrive.live.com to get 15GB of free storage.

Sign up at Copy.com to get 15GB of free storage.

Sign up at Mediafire.com to get 10GB of free storage. (40GB more available with other activities)

Sign up at Pcloud.com to get 10GB of free storage (10GB more available with other activities)

Sign up at Box.com to get 10GB of free storage

Similar Articles

Comments

Instagram

Most Popular

Điều chỉnh hiệu suất cho NGINX

NGINX nổi tiếng là một bộ cân bằng tải hiệu suất cao , bộ đệm và máy chủ web , cung cấp năng lượng cho hơn 40% các trang web...

Cách sử dụng Screen Linux

Bạn đã bao giờ phải đối mặt với tình huống bạn thực hiện một tác vụ dài hạn trên một máy từ...

Chrome Development Tools – Tips And Tricks

Google Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất được sử dụng hiện nay, trong năm 2019 nó chiếm tới 63% lượng...