Nhập và xuất CRM Bitrix24

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần sao chép cài đặt CRM của mình và nhập các cài đặt này vào Tài khoản Bitrix24 khác.

Ví dụ, công ty của bạn có một số văn phòng khu vực. Tất cả các văn phòng này sử dụng Bitrix24 CRM. Bạn chỉ có thể định cấu hình Bitrix24 CRM một lần và nhập cài đặt của nó sang CRM của các văn phòng khác.

Khi nhập Bitrix24 CRM được định cấu hình vào tài khoản Bitrix24, các tham số sau sẽ bị xóa trong CRM của tài khoản này và sẽ được thay thế bằng các tài khoản đã nhập:

  • Các trường tùy chỉnh (ngoại trừ loại Bind To Information Block ), cài đặt biểu mẫu phần tử CRM, đường ống xử lý, trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn thỏa thuận.
  • Quy trình làm việc, quy tắc tự động hóa và kích hoạt.
  • Các ứng dụng.

Để chuyển cài đặt CRM, hãy mở CRM bạn muốn chuyển> nhấp vào nút Cấu hình ở giai đoạn đầu tiên của chế độ xem Kanban hoặc nhấp vào nút bánh răng(cogwheel) > Solution presets.

Sau đó, chọn Export

Sau đó mở Bitrix24 CRM khác> nhấp vào nút bánh răng > Nhập > Tiếp tục > tải lên tệp đã xuất.

Bạn sẽ thấy thông báo khi cài đặt CRM được nhập thành công và bạn có thể bắt đầu làm việc với Bitrix24 CRM được định cấu hình.

Tác giả : Andrey Glushkov

Comments

RELATED ARTICLES

Instagram

Most Popular

Làm thế nào tăng tốc độ chủ đề Astra WordPress ?

Cân nhắc sử dụng chủ đề Astra cho trang web WordPress của bạn?  Astra là một trong những chủ đề WordPress...

10 chủ đề WordPress miễn phí nhẹ nhất năm 2019 (Đã thử nghiệm)

Là nền tảng của trang web của bạn, chủ đề của bạn sẽ luôn đóng một vai trò lớn trong việc trang...

Yoast Local SEO for WordPress Plugin Premium v12.9

Download Ngừng mất khách hàng cho các doanh nghiệp khác trong khu vực...