Làm thế nào để kiểm tra DDos Attack trên Windows Server

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows Server và cảm thấy máy chủ bạn đang bị những yếu tố sau đây :

1) Site keeps loading.
2) Site timeout error.
3) SQL connection timeout .
4) Unable to send or receive emails.

Nếu bạn đang đối mặt với những vấn đề như vậy, thì máy chủ của bạn có thể bị tấn công DOS. Nếu bạn gặp phải tình huống không thể truy cập tất cả các tài nguyên và cổng máy chủ thì máy chủ của bạn có thể bị tấn công DDOS.

Các bước để kiểm tra nếu máy chủ bị tấn công.

Trước tiên bạn cần kiểm tra có bao nhiêu cổng kết nối được thực hiện trên máy chủ của bạn. Để tìm ra số lượng kết nối được thực hiện trên máy chủ, bạn cần chạy các lệnh dưới đây.

netstat -ano | find /i /c “:80”

netstat -ano | find /i “80”

Bạn thậm chí có thể kiểm tra số lượng kết nối được thực hiện từ một IP cụ thể. Để kiểm tra số lượng kết nối được tạo từ một IP cụ thể, bạn có thể kích hoạt lệnh bên dưới.

netstat -ano | find /i /c “IP Address”

Sử dụng các lệnh trên, bạn có thể dễ dàng tìm hiểu xem máy chủ Windows của mình có bị tấn công hay không.

Previous articleAmazing
Next articlePhố Pháp Đà Lạt Vietnam

Similar Articles

Comments

Instagram

Most Popular

Làm thế nào tăng tốc độ chủ đề Astra WordPress ?

Cân nhắc sử dụng chủ đề Astra cho trang web WordPress của bạn?  Astra là một trong những chủ đề WordPress...

10 chủ đề WordPress miễn phí nhẹ nhất năm 2019 (Đã thử nghiệm)

Là nền tảng của trang web của bạn, chủ đề của bạn sẽ luôn đóng một vai trò lớn trong việc trang...

Yoast Local SEO for WordPress Plugin Premium v12.9

Download Ngừng mất khách hàng cho các doanh nghiệp khác trong khu vực...