Xây dựng marketing hỗn hợp của doanh nghiệp (Marketing – Mix) – Đặng Thế Hiến

Mình xin chia sẻ 1 bài báo khoa học về Marketing-mix (Marketing hỗn hợp) : " Xây dựng marketing hỗn hợp của...

Xây dựng kế hoạch Marketing doanh nghiệp – Đặng Thế Hiên

Bài viết tham khảo trên tạp chí khóa học & công nghệ chủ đề : "Xây dựng kế hoạch Marketing của doanh...

The Full Influencer Marketing Stack (Ebook + Infographics)

The Full Influencer Marketing Stack

[Report] Content Marketing – Behind The Scenes 2019

Trong năm 2019, nhu cầu doanh nghiệp ngày càng hướng về Inbound Marketing, Content Marketing có tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc.

Facebook Audient Insight và Xác định khách hàng mục tiêu

Nếu các bạn là dân Social Media, thì có phải bạn đã gặp Insight này rất nhiều rồi phải không ?

Subscribe to our newsletter

Instagram