Bitrix24 tung gói hỗ trợ doanh nghiệp mùa Covid19

Nguồn : https://www.bitrix24.com/promo/staysafe/ Với COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, các doanh nghiệp đã phải đối mặt...

Nhập và xuất CRM Bitrix24

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần sao chép cài đặt CRM của mình và nhập các cài đặt này...

Thư viện cơ sở kiến thức công ty | Bitrix24 CRM

Cơ sở kiến ​​thức công ty Bất kỳ công ty nào cũng có các...

Kiến thức cơ sở quyền truy cập Knowledge Bases Access Permissions

Theo mặc định, tất cả nhân viên công ty của bạn có quyền truy cập đầy đủ vào các cơ sở kiến...

Tổng quan về Bitrix24 CRM

CRM (Customer Relationship Management) : hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Doanh nghiệp có thể quản lý các hoạt động tương...

Subscribe to our newsletter

Instagram