Website Analytics

Matomo Analytics API

Trang này là không gian trung tâm liên kết với các hướng dẫn API của Analytics. Có hai API...

Cách thiết lập lưu trữ báo cáo tự động Matomo ?

Nếu trang web của bạn có hơn vài trăm lượt truy cập mỗi ngày (bravo!), Chờ Matomo xử lý dữ liệu của...

Làm thế nào để thiết lập cảnh báo Matomo ?

Thông báo tùy chỉnh giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra trên trang web của bạn mà không phải kiểm...

Xác định vị trí khách truy cập Matomo

Định vị địa lý là quá trình xác định vị trí địa chỉ IP được đặt theo địa lý. Matomo cung cấp nhiều...

Quản lý báo cáo Email trên Matomo

Một cách đơn giản để cung cấp cho người khác quyền truy cập vào phân tích Matomo (Piwik) của bạn là gửi...

Quản lý người dùng trên Matomo

Tài liệu này dành cho ai: Siêu người dùng và quản trị viên Matomo cần cho phép người khác xem báo cáo Matomo.

Quản lý Website trên Matomo

Matomo (Piwik) có thể được sử dụng để theo dõi số lượng trang web không giới hạn. Matomo có thể theo dõi các...

Cập nhật Matomo

Trang này giải thích cách cập nhật Matomo (Piwik) lên phiên bản mới nhất. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ luôn sử dụng...

Cài đặt Matomo

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn đọc giả cài đặt Matomo. Hiện tại, Matomo có hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt.