Development

Yoast WooCommerce SEO for WordPress Plugin Premium v12.7

Download Yoast WooC Commerce SEO cho WordPress Plugin Premium Xếp...

Yoast SEO for WordPress Plugin Premium v13.4.1

Download Trong plugin Yoast SEO Premium, bạn có thể chọn tối đa 5...

Theo dõi nội dung Matomo

Chúng tôi đã xây dựng một cách để xác định hiệu suất của các phần nội dung trên bất kỳ trang nào...

Matomo Analytics API

Trang này là không gian trung tâm liên kết với các hướng dẫn API của Analytics. Có hai API...

Cách thiết lập lưu trữ báo cáo tự động Matomo ?

Nếu trang web của bạn có hơn vài trăm lượt truy cập mỗi ngày (bravo!), Chờ Matomo xử lý dữ liệu của...

Làm thế nào để thiết lập cảnh báo Matomo ?

Thông báo tùy chỉnh giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra trên trang web của bạn mà không phải kiểm...

Xác định vị trí khách truy cập Matomo

Định vị địa lý là quá trình xác định vị trí địa chỉ IP được đặt theo địa lý. Matomo cung cấp nhiều...

Quản lý báo cáo Email trên Matomo

Một cách đơn giản để cung cấp cho người khác quyền truy cập vào phân tích Matomo (Piwik) của bạn là gửi...

Quản lý người dùng trên Matomo

Tài liệu này dành cho ai: Siêu người dùng và quản trị viên Matomo cần cho phép người khác xem báo cáo Matomo.