Hồ Ngọc Hải

Advertisment

Controller trong ASP.NET MVC

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về Controller trong ASP.NET MVC. Controller trong kiến ​​trúc MVC xử lý mọi yêu cầu URL đến. Controller là một lớp,...

Định tuyến (Routing) trong MVC

Trong ứng dụng ASP.NET Web Forms, mọi URL phải khớp với một tệp .aspx cụ thể. Ví dụ: URL http: //domain/studentsinfo.aspx phải khớp với tệp studentinfo.aspx có chứa mã và đánh...

Cấu trúc thư mục ASP.NET MVC

Chúng tôi đã tạo ứng dụng MVC 5 đầu tiên của chúng tôi trong phần trước. Visual Studio tạo cấu trúc thư mục sau cho ứng dụng MVC theo mặc định.

Tạo ứng dụng lần đầu với mô hình MVC ASP.NET

Tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên Trong phần này, chúng tôi sẽ tạo một ứng dụng web MVC mới bằng Visual Studio và hiểu các khối...

Lịch sử phiên bản MVC

Microsoft đã giới thiệu ASP.NET MVC trong .Net 3.5, kể từ đó, rất nhiều tính năng mới đã được thêm vào. Bảng sau đây liệt kê lịch...

Kiến trúc MVC

Trong phần này, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về kiến ​​trúc MVC. Mẫu kiến ​​trúc MVC đã tồn tại từ lâu trong công nghệ phần mềm. Tất cả hầu...

Sẵn sàng phát hành phiên bản PR Mautic 3

Chuẩn bị sẵn sàng PR cho Mautic ​​3 Nếu bạn đã cung cấp Yêu cầu Kéo đối với kho lưu trữ mautic ​​trên GitHub, cảm ơn bạn!

Mautic làm những gì cho Marketing ?

Giúp bạn hiểu đối tượng của mình, lắng nghe họ và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Dễ dàng cài đặt Mautic ​​làm cho việc cài đặt...

Hồ Ngọc Hải

Advertisment