about

About me

Marketing

2016 - Current

Graphics Design

2016 - Current

Full Stack Python

2019 - Current

Mathematics

2019 - Current

details

experience

Python Dev

Hỗ trợ Team Dev Backend Python, ReactJS, Postgres, MongoDB

Marketing

Hỗ trợ Team Marketing các công cụ để tối ưu hóa doanh nghiệp

Graphics Design

Thiết kế 2D, Branding, ... và hỗ trợ cho các bạn Designer

Mathematics

Giáo viên giảng dạy Toán cấp 3, hỗ trợ Toán 10 - 11 - 12, bồi dưỡng HSG

Photography

TOP 10 Photography trên nền tảng YouPic, 50K View/Month trên Unsplash

Photoshop Manipulation

Theo đuổi loại hình nghệ thuật Photoshop Manipulation Vietnam

Contributor

Đóng góp và cống hiến cho một số cộng đồng và diễn đàn tại Vietnam

Members

Là thành viên của các CLB cộng đồng QTvKN, BNI Star, Doanh nhân Trẻ VN, ...